Thứ ba 26/09/2023 09:58
dai-hoi-cong-doan-cac-cap-nhiem-ky-2023-2028
Bài cuối: Phát triển đoàn viên, công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước: Khó ở đâu, gỡ ở đó

Kỹ năng cán bộ công đoàn -

Bài cuối: Phát triển đoàn viên, công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước: Khó ở đâu, gỡ ở đó

“Khó ở đâu, gỡ ở đó” là phương châm phát triển đoàn viên, công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước trong thời gian tới.

Bài 5: Thách thức đối với Công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp FDI ngày càng lớn

Kỹ năng cán bộ công đoàn -

Bài 5: Thách thức đối với Công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp FDI ngày càng lớn

Trong bối cảnh Việt Nam gia nhập Hiệp định CPTPP, phê chuẩn Công ước 87, Công ước 98 của Tổ chức lao động quốc tế (ILO), việc xuất hiện tổ chức đại diện NLĐ trong doanh nghiệp tất yếu sẽ xảy ra. Tạp chí Lao động và Công đoàn đã có cuộc trò chuyện cùng đồn

Bài 3: Cán bộ công đoàn phải làm cho công nhân lao động tin mình

Công đoàn -

Bài 3: Cán bộ công đoàn phải làm cho công nhân lao động tin mình

Đồng chí Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang chia sẻ, giải pháp cốt lõi để phát triển đoàn viên là siết lại kỷ cương, lề lối làm việc của cán bộ CĐ.

Bài 2: Phát triển đoàn viên, công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước còn nhiều khó khăn

Kỹ năng cán bộ công đoàn -

Bài 2: Phát triển đoàn viên, công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước còn nhiều khó khăn

Năm 2022, các cấp Công đoàn kết nạp 1.052.444 đoàn viên; Tuy nhiên, công tác phát triển đoàn viên, CĐCS ngoài khu vực Nhà nước ở một số nơi còn nhiều khó khăn.

Bài 1: Khi phát triển đoàn viên trong DN không còn là “độc quyền” của Công đoàn

Kỹ năng cán bộ công đoàn -

Bài 1: Khi phát triển đoàn viên trong DN không còn là “độc quyền” của Công đoàn

Trong bối cảnh Việt Nam gia nhập Hiệp định CPTPP, phê chuẩn Công ước 87, Công ước 98 của Tổ chức lao động quốc tế (ILO), phát triển đoàn viên trong doanh nghiệp không còn là "độc quyền" của Công đoàn nên đây sẽ là nhiệm vụ “sống còn”của tổ chức Công đoàn.

    Trước         Sau