Thứ hai 04/12/2023 04:40

Video liên quan

Talk Công đoàn: Thỏa ước mơ “an cư” cho đoàn viên, người lao động

Talk Công đoàn: Thỏa ước mơ “an cư” cho đoàn viên, người lao động

Đón xem Talk Công đoàn: Thỏa ước mơ “an cư” cho đoàn viên, người lao động

Đón xem Talk Công đoàn: Thỏa ước mơ “an cư” cho đoàn viên, người lao động

Talk Công đoàn: "Màu áo xanh công đoàn níu giữ tôi ở lại”

Talk Công đoàn: "Màu áo xanh công đoàn níu giữ tôi ở lại”

Đón xem Talk Công đoàn: "Màu áo xanh công đoàn níu giữ tôi ở lại”

Đón xem Talk Công đoàn: "Màu áo xanh công đoàn níu giữ tôi ở lại”

Talk Công đoàn: "Tôi tự hào làm nghề An toàn, vệ sinh lao động vì tính nhân văn cao cả của nó"

Talk Công đoàn: "Tôi tự hào làm nghề An toàn, vệ sinh lao động vì tính nhân văn cao cả của nó"

Talk Công đoàn: "Công đoàn không chỉ tôn vinh sáng kiến của người lao động trên sân khấu"

Talk Công đoàn: "Công đoàn không chỉ tôn vinh sáng kiến của người lao động trên sân khấu"

Đón xem Talk Công đoàn: "Công đoàn không chỉ tôn vinh sáng kiến của người lao động trên sân khấu"

Đón xem Talk Công đoàn: "Công đoàn không chỉ tôn vinh sáng kiến của người lao động trên sân khấu"

Talk Công đoàn: Mô hình “3 AN” và nỗi trăn trở hài hòa lợi ích

Talk Công đoàn: Mô hình “3 AN” và nỗi trăn trở hài hòa lợi ích

Đón xem Talk Công đoàn: Mô hình “3 AN” và nỗi trăn trở hài hòa lợi ích

Đón xem Talk Công đoàn: Mô hình “3 AN” và nỗi trăn trở hài hòa lợi ích

Talk Công đoàn: Tính KPI cho công đoàn cơ sở

Talk Công đoàn: Tính KPI cho công đoàn cơ sở

Đón xem Talk Công đoàn: Tính KPI cho công đoàn cơ sở

Đón xem Talk Công đoàn: Tính KPI cho công đoàn cơ sở

Talk Công đoàn: "Mình còn nợ người lao động rất nhiều!"

Talk Công đoàn: "Mình còn nợ người lao động rất nhiều!"

Đón xem Talk Công đoàn: "Mình còn nợ người lao động rất nhiều!"

Đón xem Talk Công đoàn: "Mình còn nợ người lao động rất nhiều!"

Talk Công đoàn: Để bất kỳ ai cũng tiếp cận được các học liệu về an toàn lao động

Talk Công đoàn: Để bất kỳ ai cũng tiếp cận được các học liệu về an toàn lao động

Đón xem Talk Công đoàn: Để bất kỳ ai cũng tiếp cận được các học liệu về an toàn lao động

Đón xem Talk Công đoàn: Để bất kỳ ai cũng tiếp cận được các học liệu về an toàn lao động

Talk Công đoàn: "Tôi chỉ biết nỗ lực hết mình thôi"

Talk Công đoàn: "Tôi chỉ biết nỗ lực hết mình thôi"

Đón xem Talk Công đoàn: "Tôi chỉ biết nỗ lực hết mình thôi"

Đón xem Talk Công đoàn: "Tôi chỉ biết nỗ lực hết mình thôi"

Talk Công đoàn: "Chúng tôi không cao sang nhưng tình nghĩa. Đúng công đoàn!"

Talk Công đoàn: "Chúng tôi không cao sang nhưng tình nghĩa. Đúng công đoàn!"

Đón xem Talk Công đoàn: "Chúng tôi không cao sang nhưng đầm ấm tình nghĩa. Đúng công đoàn!"

Đón xem Talk Công đoàn: "Chúng tôi không cao sang nhưng đầm ấm tình nghĩa. Đúng công đoàn!"

Talk Công đoàn: Phát huy quyền làm chủ của NLĐ tại nơi làm việc

Talk Công đoàn: Phát huy quyền làm chủ của NLĐ tại nơi làm việc

Đón xem Talk Công đoàn: Phát huy quyền làm chủ của NLĐ tại nơi làm việc

Đón xem Talk Công đoàn: Phát huy quyền làm chủ của NLĐ tại nơi làm việc

Talk Công đoàn: Lương tối thiểu sẽ tăng như thế nào?

Talk Công đoàn: Lương tối thiểu sẽ tăng như thế nào?

Đón xem Talk Công đoàn: Lương tối thiểu sẽ tăng như thế nào?

Đón xem Talk Công đoàn: Lương tối thiểu sẽ tăng như thế nào?

Talk Công đoàn: "Tôi tự hào là cán bộ công đoàn"

Talk Công đoàn: "Tôi tự hào là cán bộ công đoàn"

    Trước         Sau