Thứ năm 01/06/2023 20:19
dai-hoi-cong-doan-cac-cap-nhiem-ky-2023-2028

Video liên quan

Talk Công đoàn: Hy sinh phụ cấp, đổi lấy niềm tin

Talk Công đoàn: Hy sinh phụ cấp, đổi lấy niềm tin

Đón xem Talk Công đoàn: Hy sinh phụ cấp, đổi lấy niềm tin

Đón xem Talk Công đoàn: Hy sinh phụ cấp, đổi lấy niềm tin

Talk Công đoàn: “Phát triển đoàn viên là nhiệm vụ của mỗi cán bộ công đoàn”

Talk Công đoàn: “Phát triển đoàn viên là nhiệm vụ của mỗi cán bộ công đoàn”

Đón xem Talk Công đoàn: “Phát triển đoàn viên là nhiệm vụ của mỗi cán bộ công đoàn”

Đón xem Talk Công đoàn: “Phát triển đoàn viên là nhiệm vụ của mỗi cán bộ công đoàn”

Talk Công đoàn: Hồi ức Covid-19 và bài học về sự ứng biến

Talk Công đoàn: Hồi ức Covid-19 và bài học về sự ứng biến

Đón xem Chương trình Talk Công đoàn: Hồi ức Covid-19 và bài học về sự ứng biến

Đón xem Chương trình Talk Công đoàn: Hồi ức Covid-19 và bài học về sự ứng biến

"Làm công đoàn không nhiệt huyết sẽ không tròn vai"

"Làm công đoàn không nhiệt huyết sẽ không tròn vai"

Đón xem Talk Công đoàn: "Làm công đoàn không nhiệt huyết sẽ không tròn vai"

Đón xem Talk Công đoàn: "Làm công đoàn không nhiệt huyết sẽ không tròn vai"

“Muốn giúp người lao động, trước hết phải vững chuyên môn”

“Muốn giúp người lao động, trước hết phải vững chuyên môn”

Đón xem Talk Công đoàn: “Muốn giúp người lao động, trước hết phải vững chuyên môn”

Đón xem Talk Công đoàn: “Muốn giúp người lao động, trước hết phải vững chuyên môn”

"Công đoàn không là nơi luôn luôn đi xin"

"Công đoàn không là nơi luôn luôn đi xin"

Đón xem Talk Công đoàn: "Công đoàn không là nơi luôn luôn đi xin"

Đón xem Talk Công đoàn: "Công đoàn không là nơi luôn luôn đi xin"

"Sự ủng hộ của người lao động là năng lượng để tôi cống hiến nhiều hơn"

"Sự ủng hộ của người lao động là năng lượng để tôi cống hiến nhiều hơn"

Đón xem Talk Công đoàn: "Sự ủng hộ của NLĐ là năng lượng để tôi cống hiến nhiều hơn"

Đón xem Talk Công đoàn: "Sự ủng hộ của NLĐ là năng lượng để tôi cống hiến nhiều hơn"

Talk Công đoàn: Vấn đề "đi - ở" của y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai

Talk Công đoàn: Vấn đề "đi - ở" của y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai

Đón xem Talk Công đoàn: Vấn đề "đi - ở" của y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai

Đón xem Talk Công đoàn: Vấn đề "đi - ở" của y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai

"Chìa khoá" làm công đoàn thành công trong doanh nghiệp FDI

"Chìa khoá" làm công đoàn thành công trong doanh nghiệp FDI

Đón xem Talk Công đoàn: "Chìa khoá" làm công đoàn thành công trong doanh nghiệp FDI

Đón xem Talk Công đoàn: "Chìa khoá" làm công đoàn thành công trong doanh nghiệp FDI

Đồng chí Nguyễn Hồng Quang - người đàm phán bằng cả trái tim

Đồng chí Nguyễn Hồng Quang - người đàm phán bằng cả trái tim

Talk Công đoàn: Người đàm phán bằng cả trái tim

Talk Công đoàn: Người đàm phán bằng cả trái tim

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu: "Khi nói được điều NLĐ mong muốn, tôi không ngại bất kỳ điều gì"

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu: "Khi nói được điều NLĐ mong muốn, tôi không ngại bất kỳ điều gì"

Đón xem chương trình Talk Công đoàn trên Tạp chí điện tử Lao động và Công đoàn

Đón xem chương trình Talk Công đoàn trên Tạp chí điện tử Lao động và Công đoàn

    Trước         Sau