Thứ ba 26/09/2023 08:55
dai-hoi-cong-doan-cac-cap-nhiem-ky-2023-2028
Xin chờ trong giây lát...

3 gợi ý công việc cho NLĐ mất việc ngoài 40 tuổi

Tôi công nhân -

Chương trình Tôi công nhân ngày hôm nay sẽ gợi ý 3 công việc phù hợp với người lao động (NLĐ) ở tuổi ngoài 40.

Thực hiện TRẦN YẾN - NGUYỄN HẰNG

Chia sẻ