Thứ bảy 09/12/2023 15:02
Xin chờ trong giây lát...

Trận Bán kết 1 giữa Công đoàn Than - Khoáng sản với Công đoàn Vĩnh Phúc

Giải bóng đá công nhân 2023 -

Trận Bán kết 1 giữa Công đoàn Than - Khoáng sản với Công đoàn Vĩnh Phúc diễn ra tại Hà Nội.

Thực hiện Nhóm Phóng Viên

Chia sẻ