Thứ bảy 13/04/2024 17:16
Xin chờ trong giây lát...

Tham gia đình công bất hợp pháp, người lao động bị xử lý thế nào?

Tôi công nhân -

Nếu Tòa án đã xác định cuộc đình công là bất hợp pháp mà người lao động vẫn tiếp tục đình công, không chịu trở lại làm việc thì người lao động và tổ chức đại diện có thể bị xử lý. Mức xử phạt cao nhất có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thực hiện Trần Yến - Nguyễn Hằng

Chia sẻ