Thứ năm 30/03/2023 16:00
dai-hoi-cong-doan-cac-cap-nhiem-ky-2023-2028
Xin chờ trong giây lát...

Talk Công đoàn: Vấn đề "đi - ở" của y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai

Video -

Suốt 18 năm làm công đoàn, Tiến sĩ, bác sĩ Đoàn Thu Trà – Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai – Phó Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới luôn trăn trở làm sao giúp đoàn viên, người lao động gắn bó lâu dài với Bệnh viện.

Thực hiện NHÓM PHÓNG VIÊN

Chia sẻ