Thứ ba 26/09/2023 09:01
dai-hoi-cong-doan-cac-cap-nhiem-ky-2023-2028
Xin chờ trong giây lát...

Lao động nữ đặt vòng tránh thai có được hưởng chế độ thai sản?

Tôi công nhân -

Theo quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014, lao động nữ nếu tham gia BHXH bắt buộc, có thời gian đóng BHXH tối thiểu 06 tháng trở lên khi thực hiện các biện pháp tránh thai như: đặt vòng tránh thai, triệt sản sẽ được hưởng chế độ thai sản.

Thực hiện TRẦN YẾN - NGUYỄN HẰNG

Chia sẻ