Thứ bảy 13/04/2024 15:50
Xin chờ trong giây lát...

Đình công thế nào để đạt hiệu quả cao nhất cho tập thể người lao động?

Tôi công nhân -

Đình công phải tuân theo một trình tự, thủ tục nhất định và đó cũng chính là một trong những giải pháp để có cuộc đình công đạt hiệu quả tốt nhất.

Thực hiện Trần Yến - Nguyễn Hằng

Chia sẻ