Thứ bảy 13/04/2024 16:20
Xin chờ trong giây lát...

Các loại phụ cấp lương mà công nhân lao động có thể nhận?

Tôi công nhân -

Các loại phụ cấp lương mà công nhân lao động có thể được nhận như phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm...

Thực hiện Trần Yến - Nguyễn Hằng

Chia sẻ